Werkmensen op een terras!

De paar buren van ons vliegveld “De Bieshoop” in de naburige Vrijstaat keken deze morgen nieuwsgierig op van hun petattenveld toen de sierlijke Learjet uit de mist opdook, feilloos landde en zich een plaatsje wurmde naast de Boeing Max van hun burgervader Michel. De trap zwaaide open daar stond hij in vol ornaat, zijden pak en nieuwe schoenen van Wouter Torfs!

Schrijnwerkers één van de grote bazen (1,91 m) van het omringende koninkrijk op bezoek voor 1 mei. Niet dat hij zo een socialist was maar hij kende onze Doorluchtige President van onze Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO) nog van de unief. De stiekeme reden van zijn bezoek was echter de “plat spécial” van Crabbe die nadien geserveerd werd…

Het volk stond op reglementaire afstand samen te drummen voor het bordes, onze Roerganger is de enige met een bordes, om de boodschap voor de werkende mens in dankbaarheid te ontvangen.

Schrijnwerkers:” En we gaan jullie lonen niet verhogen met 0,4 %, niet met 0,3 % maar direct met 0,1%! De dividenden gaan we flink optrekken want anders gaan jullie dat voelen aan jullie pensioen! De gemiste winsten van de multinationals zullen we laten compenseren door de Staat!” Onze Voorzitter had al zijn witte zakdoek genomen ontroerd als hij was door het onwetende enthousiasme van de joelende massa beneden aan zijn voeten. Enkel klein Connerken had in een hoekje iets staan mompelen maar gelukkig had niemand hem verstaan, stel je voor de grote Schrijnwerkers tegenspreken!

Nadien werd het volk opgesteld voor de optocht die welgeteld 70,5 meter lang was gezien de verplichte anderhalve meter. Dit kon echter de arbeiderspret niet bederven daar onze Voorzitter zoals beloofd de terrassen liet openen vandaag. Eentje was er, onze Republiek is niet zo groot, op het bordes. Daar stond een nieuwe tafel en twee stoelen, een voor Schrijnwerkers en een voor onze President. Simonneke kwam met de fles champagne en de bus Dettol telkens de Voorzitter teken deed.

Voor onze first lady Angèle was het minder feestelijk die stond aan te schuiven voor de “plat Spécial” van straks. Maar ja zoals hem daar maken dat kon ze zelf niet …

Belleman