Ze vangen op Sun Chemical

De ultieme betrachting van de echte visser: vangen, liefst vis.

Het is een sport die zwaar onderschat wordt en niet alleen beoefend wordt door sportievelingen die graag al vroeg thuis weg zijn. Ik ben er zeker van dat ze liever wat langer in hun warm nest blijven liggen maar de vis laat nu eenmaal niet op zich wachten. Hup we zijn ermee weg.

Vergeet die verre trip binnenkort kan je voor je lievelingssport in Ternat blijven, dat scheelt een half uur ’s morgens! Onze doorgaans wel ingelichte bron, die wel wat naar vis rook, liet ons immers weten dat er grootse plannen bestaan voor visvijvers op het grondgebied van Ternat. Waar? Ga eventjes zitten: op de site van Sun Chemical!

Ik zie sommigen al hun ogen optrekken, ongelovige Thomassen: de bijbel staat er vol van!

Na de toren van Babel, pardon Ternat, en de wilde plannen van misschien het beste bier in de wereld, staat het vast: de multinational op gebied van de visvangst Manchet Ltd. met hoofdzetel in Denderleeuw en een postbus in Monaco, opent op 01/04/2019 twee visvijvers op de site waar al zoveel over te doen is.

Wie het moet weten weet het al. De provincie gaf al een vergunning en in Ternat wacht de gemeente nog tot alles definitief geregeld is vooraleer de bevolking op de hoogte te brengen. Geef toe: stel je voor dat ze anders door een te vroege bekendmaking achter het net vissen door protest uit de buurt.

Het terrein moet toch gesaneerd worden en dus bijna volledig ontgraven. Het aanleggen van de putten voor de visvijvers is dus maar een kleine meer investering aldus Julien Truite van Manchet Ltd.

Om het dossier wat te stofferen zodat men op een openbare vergadering de mensen degelijk kan informeren, werd er een MOBER (een mobiliteitseffectenrapport) opgesteld door een gekend bureau. Van een MER (een milieueffectenrapport) werd men vrijgesteld omdat men iemand kende op de bevoegde diensten die vroeger nog bij hen een paar jaren op rij visserskampioen was geweest. Men baseerde zich hiervoor op de recentste cijfers die dateren uit 1919 aangevuld met deze van de cinema. Om zeker te zijn dat men de bevolking niets wijsmaakte, deed men ook nog metingen op maandag- en dinsdagavond na 21 u, één week na mekaar.

Hierbij werd het doorgaand verkeer op de Heirbaan in Ternat geteld. Er moet door deze inplanting (of is het uitgraving?) geen extra verkeer verwacht worden want men telde op die Heirbaan slechts één fietser en dat was dan nog niet om te vissen maar om gamba’s bij Erik te komen halen.

Dus de inwoners van de Donkerstraat, Groenstraat en Wijmenier mogen op hun beide oren slapen dit brengt geen overlast met zich mee. De geur kunnen we jullie echter niet garanderen…

Omdat Ternat een groene gemeente is, wordt er gezorgd voor een aangepast fietspad waarop zonder belemmering met lange hengels kan gefietst worden. Hiertoe dienen wel wat nutsvoorzieningen te worden aangepast maar dat gebeurt in één moeite met de aanleg van de bushalte. Want beste vissers, ook de Lijn kent jullie noden. Marc Descheemaecker hemzelf beloofde immers de uren te vervroegen van de bussen die in de toekomst de Donkerstraat zullen bedienen. Jullie zien met wat goede wil en de gepaste contacten kan veel, ook in Ternat.

De nieuwe eigenaar heeft ook formeel beloofd dat er enkel inlandse vissen worden uitgezet en dat alle visvergunningen uitsluitend door Ternatteren zullen verkocht worden.

Dus stop maar met dat gemor dat er niets gebeurt in Ternat en zet die pan maar op het vuur! Voor de voorzitter van de plaatselijke SP.A die Ternat culinair op de kaart wil zetten, een eerste opgemerkte overwinning.

Alhoewel 1 april 2019 is nog een eind weg.

Belleman