Zjozef en Zjertrude zien wat wij niet zien

Het klimaat slaat toe ook in Ternat. Normaal zou je denken maar het zorgt ook voor familieruzies!

Zjozef en Zjertrude kennen jullie wel, de twee kleine slechtvalkjes die vanuit de kerktoren van Ternat de boel geïnteresseerd in de gaten houden, laat ons zeggen Big Brother van Ternat. Deze morgen wreven ze toch even hun ogen uit toen een 40-tal leerlingen van Sint-Jozef passeerden op een moment dat ze normaal hun hersenen dienen te pijnigen op de moderne schoolbanken van het Sint-Jozef-Instituut

Wat is dat hier, dat is niet normaal! En opgewonden dat die waren en tetteren! Het ging dus niet om een toevallige viering in de patroonheilige van Zjozef zijn zus. Er was duidelijk iets anders aan de gang. Plots herinnert Zjertrude zich dat ze in de krant had gelezen over de scholieren die spijbelen om te gaan betogen voor het klimaat. Ze vinden dat de grote mensen en de politiek concrete maatregelen moeten nemen tegen de verdere verslechtering van ons klimaat. Het was een Antwerpse Anuna De Wever, een meisje waar niets mis mee is behalve haar familienaam, die oorspronkelijk via de sociale media het initiatief had genomen voor deze actie. Ze kreeg onverhoopte navolging.

Broertje Zjozef die net als zijn verre kameraad Donald niet op de eerste rij stond toen het verstand werd uitgedeeld, had al eens geopperd dat de opwarming geen slechte zaak was omdat dan de kerktoren wat zonniger werd. Zjertrude had hem een flinke knauw gegeven onder zijn linkervleugel voor zoveel dommigheid!

Zjertrude trok haar stoute schoenen aan en ging bij haar ouders-valken vragen of ze mee mocht. Haar mama zei dat ze dit moest vragen aan haar papa. Het antwoord was gekend: “Ga jij maar flink studeren, op straat kan je niets gaan leren”. “Ja maar” had ze nog geriposteerd “zie eens hoeveel er van Sint-Jozef vertrekken, ik kan toch veilig met hen mee?” “Tututut wat een ander doet interesseert me niet, naar school en vlug wat. En ik zal bellen naar mevrouw Yannick om te zien dat je er bent!” was het laatste woord dat papa slechtvalk aan dit onderwerp besteedde.

Het laatste beeld dat hij nog zag was Zjozef die braaf de Dreef uitvloog en de straat overstak naar de school. Zjertrude daarentegen had hem verschalkt en was op het einde van de Dreef naar rechts gevlogen, hop naar Brussel! De veren zullen vanavond stuiven in de kerktoren van Ternat! Misschien te volgen via de webcam?

Belleman