Zone 30 in heel dorpscentrum Ternat

Snelwandelaars en elektrische fietsen zullen binnenkort moete opletten in het centrum van Ternat… 30 is snel gehaald? Of is het eerder voor de vierwieler die sneller gaat? Laat ons zeggen: iedereeen gelijk: niet sneller dan 30!

Vanaf zaterdag 18 juli 2020 wordt immers het volledige centrum van Ternat een zone 30. Het gemeentebestuur wil met deze snelheidsbeperking de leefbaarheid in de dorpskern verhogen en meer voorrang geven aan fietsers en andere zwakke weggebruikers. Het gaat om een testfase die tot 31 december 2020 zal duren, bij succes kan de maatregel verlengd. De politie zal toezien op de naleving.

De zone 30 gaat in vanaf alle invalswegen om het centrum te bereiken. De grenzen van de zone reiken dus van het kruispunt van de Bodegemstraat met de Keizerstraat tot het kruispunt van de Assesteenweg en met de Statiestraat en de rotonde aan de Wijmenierlaan en Brusselstraat. Op zaterdag 18 juli zullen de verkeersborden er staan en is de zone 30 dus ook van kracht.
Schepen Desmet hoopt dat door deze maatregel nog meer mensen de fiets zullen van stal halen nu het zou moeten kunnen in veiligere omstandigheden.

Recente snelheidsmetingen in het dorpscentrum van Ternat tonen aan dat automobilisten nog steeds te snel rijden. In de Statiestraat voerde de dienst mobiliteit van 12 tot 29 mei snelheidsmetingen uit. Maar liefst 76 procent van de automobilisten reed te snel. De voorbije jaren gebeurde ruim 1/5 van de verkeersongevallen met gewonden in de nieuwe zone 30.

De logica was echter toch wat zoek?
Volgens Desmet wordt het nu veel logischer. Nu is de Statiestraat eerst zone 30 (station), dan weer 50, dan weer 30 (school) en dan weer 50 (markt). De markt zelf is bijvoorbeeld nog zone 50. In Wambeek en Lombeek-centrum is deze duidelijkheid er al. Hij wijst er ook op dat de straatbreedte in de Statiestraat niet toelaat om een apart fietspad aan te leggen.
Waar is de zalige tijd dat het vorige bestuur nog fietspaden schilderde met rode verf ...die ook al snel verdween. Dan is dit wat ingrijpender.

Belleman