De kogel is door de kerk

Wat die kogel met die kerk te maken heeft: Sint-Joris (=Joost) mag het weten! Er zijn trouwens in het naburige Graafschap meer kerken dan kogels, zeker in de naburige Vrijstaat. Dat moet nogal geld kosten?

Neen, hier in de Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO) werd er beslist om deel te nemen aan de verkiezingen van de naburige Vrijstaat. Er zijn een aantal (eigen)belangen die anders niet kunnen behartigd worden. Deze deelname kon echter niet zonder (stilzwijgende) goedkeuring van de Vrijstaat (100 % van de poll) en een nieuwe oekaze (=decreet). Zo ligt de weg open voor grote verandering, niet van ORO maar van de Vrijstaat.

We hebben een lijst met de naam “Belleman”. Niemand van de geconsulteerde belanghebbenden wist waar die naam vandaan kwam maar vond hem wel klinken als een klok.

Onze Voorzitter heeft werk genoeg in onze Onafhankelijke en geeft dus enkel zijn “soutien moral”. Wat heeft die beha daarmee te maken? Het blijkt Frans te zijn voor morele steun: niks doen en met de pluimen gaan lopen?

Angèle, onze First Lady, is een waardige lijsttrekker maar op donderdag, de dag van de vergaderingen, gaat ze naar de breicursus. Zo werd schrijver dezes verzocht met zijn gezicht op de palen te hangen, liefst met een foto van 15 jaar geleden. De rimpel van de geplakte affiche kan niet alle slijtage wegsteken! Slogan: Ideeën te koop maar hijzelf niet te koop!

Onze specialist E. staat in voor mobiliteit en openbaar vervoer gezien zijn verleden in het publieke vervoer. Voor sport en ontspanning is het nieuw element VR, mager en sportief, die zelfs kan lopen met een kinderkoets. Miss P. neemt graag onderwijs en jeugd voor haar rekening. Na drie jaar wil ze afgeven voor zoon L. die eerst nog wat ervaring moet opdoen maar veelbelovend lijkt.

De post sociale zaken wordt geambieerd door IDV die eerst wat weigerachtig stond tegenover deze vraag maar uiteindelijk toch beseft dat er op dit gebied dringend orde op zaken dient gesteld. Begraafplaatsen en openbaar groen is voor JVR die in deze sector al hoge ogen gooide.

 WVR wil economie en lokale middenstand voor zijn (dure?) rekening nemen. Oog voor de kleine zelfstandige mag opnieuw. Hij dient wel nog de toestemming te krijgen van zijn eega die het zelf ook al druk genoeg heeft met de kinderen en jonge veulens.

Weet er iemand een affichemaker en betrouwbare lijm? Welk nummer we gaan krijgen, is nog even afwachten. Onze Grote Roerganger (soutien moral) denkt aan 1.

Uw trekker