Artikel archief

GECORO Ternat loopt leeg

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is het gemeentelijk adviesorgaan op het gebied van Ruimtelijke ordening. Ze adviseert het bestuur (College van burgemeester en schepenen) bij hun beslissingen. Niet minder dan drie leden, voorzitter Oliva De Vits, ondervoorzitter Dirk...
Lees meer

Jaarmarkt Ternat

Op vraag van de organisatoren van de jaarmarkt zet ik graag de affiche van dit jaar. Tenslotte zijn Wim Van Rossem en Koen de Clerck, maar met 2 personen die het organiseren, vrijwilligers lopen niet dik. Zij hebben totaal geen politieke ambities, hebben ze mij op hun kinderzieltje beloofd (en dan...
Lees meer

A nos "copains"

Incendier une école, c'est ouvrir une prison. De potjesfilosoof van ORO (Onafhankelijke Republiek Overnelle) Vertaling op eenvoudige aanvraag  
Lees meer

Het zonneke scheen

Op zijn bolleke, een nogal vrije versie van het gekende kinderliedje van “Moriaantje”. Nu ik de aandacht heb van die ene trouwe lezer, komt pas de boodschap. Neen geen kleine, die zijn er deze week al voldoende geweest, ook geen grote maar eerder een blijde. In onze Onafhankelijke Republiek...
Lees meer

De Kiem wordt verbouwd

In een persbericht geeft de huidige meerderheid (CD&V/Volks, N-VA en Open VLD) aan wat er gaat gebeuren met de gemeenteschool aan de Nieuwbaan en wat er eventueel kan met de gronden nu het oorspronkelijke plan voor de verkaveling en de nieuwe school aan de Dahlialaan werd afgekeurd door de...
Lees meer

Werken Assesteenweg/Statiestraat

Vanaf woensdag 6 september wordt er gestart met aanlegwerken ter hoogte van het kruispunt Statiestraat / N285 Assesteenweg. Het blijft te allen tijde mogelijk de Statiestraat uit te rijden richting de N285 Assesteenweg. Voor het verkeer dat van de N285 Assesteenweg komt zullen er twee omleidingen...
Lees meer

Pecunia non olet *

‘Heel het Colosseum is bekostigd met een urinetaks’  We blijven nog even bij de Romeinen. Mathias Celis deed aan de UGent onderzoek rond wildplassen en ontdekte dat keizer Vespasianus het gebruik van publieke toiletten verplicht maakte en er taksen op hief. De plassende Romein heeft, zo...
Lees meer

Provincie weigert vergunning Dahlialaan

We vernamen dat de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant besliste om geen vergunning toe te kennen aan het grootschalige verkavelingsproject aan de Dahlialaan in Sint-Katherina-Lombeek (Ternat). De gemeente keurde eerder het plan goed dat dus nu wordt afgevoerd. We contacteerden de ontwikkelaar...
Lees meer

Werken Assesteenweg

Waastech en Fluvius gaven deze morgen volgende info vrij over de werken. De huidige fasering: • Fase A (afgerond op 31/08): Werken op de N285 ter hoogte van de N8 Ninoofsesteenweg tot en met het kruispunt N285 / Fossebaan - Stenebrugstraat. • Fase B (reeds afgerond): Werken op de N8 vanaf het...
Lees meer

Scholeken

Morgen is het opnieuw van dattum: tienduizenden snotneuzen groot en klein die hun boekentas, laptop of Barbie rugzakje over hun schouder zwieren om hun vrienden (oude en nieuwe) te gaan opzoeken op een netjes geveegde speelplaats. De broodjeszaken in de omgeving hebben hun voorraden aangevuld, de...
Lees meer