Artikel archief

Ongeziene toestanden doen nadenken

Belleman woont 40 jaar in Ternat en wat er deze week gebeurde, had hij in Ternat op bestuurlijk niveau nog niet meegemaakt. En ik denk dat ik mag zeggen dat ik het bestuur van Ternat wat volg, al lang. Het opdoeken van de gemeenteschool aan de Nieuwbaan (De Kiem) was voor een grote groep misnoegde...
Lees meer

Mantelzorgers krijgen bezoek

Het negende jaar op rij zette Ternat zijn 175 mantelzorgers in de bloemetjes om hen te bedanken voor hun inzet. Intensief zorgen voor een zorgbehoevend gezinslid is immers niet te onderschatten. Als waardering voor deze zorg bezoekt het bestuur zijn mantelzorgers en bezorgt hen een warme...
Lees meer

Protest voor het gemeentehuis

Deze avond kwamen heel wat leerlingen, ouders en personeel samen voor het Ternatse gemeentehuis. Ze kwamen er hun ongenoegen uiten over de plannen om de gemeenteschool De Kiem te laten samengaan met de vrije school De Droomgaard van de Dahlialaan. Deze plannen werden door de meerderheid...
Lees meer

Voor wie haar soms geweld aandoet…

  Uit de persbrief van het gemeentebestuur: “Heeft de gemeente andere oplossingen voor de slechte schoolinfrastructuur onderzocht? Absoluut. Er zijn gesprekken geweest met intercommunale Haviland, met OVSG (de onderwijsvereniging van de Vlaamse steden en gemeenten) en met het...
Lees meer

Alles kan beter (en morgen is het weer maandag)

Een persbericht van High Five, de beweging achter de politieke lijst Voor Ternat. De inspiratie die we kennen staat er weer volop centraal. Blijkbaar hebben een paar politieke uitvoerders van deze inspiratie (schepenen, gemeenteraadsleden) moeite met de vertaling ervan naar de politieke...
Lees meer

Open brief van de meerderheid over de schoolkwestie

Open brief. BETREFT: Principieel besluit met betrekking tot de organisatie van het gemeentelijk onderwijs. Beste kinderen, ouders, leerkrachten en bij uitbreiding alle Ternattenaren, De voorbije dagen zijn tumultueus verlopen. Tijdens deze dagen werden we geconfronteerd met verscheidene...
Lees meer

Hevige reacties niet onverwacht

Er komen hevige reacties op het verdwijnen van de gemeenteschool op de Nieuwbaan. Ik heb drie redenen: 1. De sociale media die er steeds stevig tegenaan gaan. 2. betrokkenen (leerkrachten en ouders) werden te lang in het ongewisse gelaten. 3. Het gaat om de keuze voor een opvoedingsmodel,...
Lees meer

Gemeenteschool Nieuwbaan overgenomen

Het personeel van de gemeenteschool aan de Nieuwbaan in Lombeek kreeg vandaag op het gemeentehuis van het schepencollege te horen dat de school wordt overgenomen door de vrije school van Meersstraat/Dahlialaan "De Droomgaard". Nog één jaar blijft de school gemeentelijk verder werken. Hierdoor komen...
Lees meer

Republiek Overnelle

Voor wie het niet weet: neem de kaart van Ternat of Google maps. Zoek de wijk Overnelle en je vindt een woonstrook aan de andere kant van de snelweg. Postnummer 1740, ja nog steeds Ternat! Bereikbaar met wat geduld. Maar daar komt het komende jaar verandering in, dan zal de wijk helemaal niet of...
Lees meer

Aan alle (beginnende) snormensen

Of je nu overgrootvader of opa bent, of papa samen met het andere of hetzelfde geslacht, voedstervader of een toekomstige papa deze dag is van ons mannen. Laat jullie verwennen door partner, kinderen of huidige en toekomstige liefdes het is immers “Vaderkesdag” Bij mij was het deze morgen al prijs...
Lees meer