Artikel archief

Werken Assesteenweg/Statiestraat

Vanaf woensdag 6 september wordt er gestart met aanlegwerken ter hoogte van het kruispunt Statiestraat / N285 Assesteenweg. Het blijft te allen tijde mogelijk de Statiestraat uit te rijden richting de N285 Assesteenweg. Voor het verkeer dat van de N285 Assesteenweg komt zullen er twee omleidingen...
Lees meer

Pecunia non olet *

‘Heel het Colosseum is bekostigd met een urinetaks’  We blijven nog even bij de Romeinen. Mathias Celis deed aan de UGent onderzoek rond wildplassen en ontdekte dat keizer Vespasianus het gebruik van publieke toiletten verplicht maakte en er taksen op hief. De plassende Romein heeft, zo...
Lees meer

Provincie weigert vergunning Dahlialaan

We vernamen dat de Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant besliste om geen vergunning toe te kennen aan het grootschalige verkavelingsproject aan de Dahlialaan in Sint-Katherina-Lombeek (Ternat). De gemeente keurde eerder het plan goed dat dus nu wordt afgevoerd. We contacteerden de ontwikkelaar...
Lees meer

Werken Assesteenweg

Waastech en Fluvius gaven deze morgen volgende info vrij over de werken. De huidige fasering: • Fase A (afgerond op 31/08): Werken op de N285 ter hoogte van de N8 Ninoofsesteenweg tot en met het kruispunt N285 / Fossebaan - Stenebrugstraat. • Fase B (reeds afgerond): Werken op de N8 vanaf het...
Lees meer

Scholeken

Morgen is het opnieuw van dattum: tienduizenden snotneuzen groot en klein die hun boekentas, laptop of Barbie rugzakje over hun schouder zwieren om hun vrienden (oude en nieuwe) te gaan opzoeken op een netjes geveegde speelplaats. De broodjeszaken in de omgeving hebben hun voorraden aangevuld, de...
Lees meer

Oef!

We zijn vandaag 28 augustus en de werken op de Assesteenweg zijn dus al bijna drie dagen geleden voltooid. 25 augustus stond immers in de brief aan de bevolking. Wat een opluchting voor Ternat: een steenweg die opnieuw volledig kan gebruikt worden, geen verkeer meer dat via de gekste wegen en...
Lees meer

Afrekening verblijf

Geachte Voorzitter van Rock Ternat Beste trouwe klant Lotte Sinds vorige maandag heb je je tenten opgeslagen in de “deluxe kamer met ensuite badkamer” in de jou vertrouwde Onafhankelijke Republiek Overnelle (ORO). Net zoals vorig jaar hadden we deze in de periode van Rock Ternat een week voor jou...
Lees meer

VooruitGroenXL vraag optreden tegen bouwmisdrijven.

 Hieronder vind je hun vraag die aan de Voorzitter van de Ternatse Gemeenteraad werd gesteld. “In 2017 keurde de gemeenteraad een Ruimtelijk Uitvoeringsplan goed om bouwmisdrijven van een firma in bouwmaterialen, deels gelegen in natuur- en landbouwgebied te helpen regulariseren. Daarbij werd...
Lees meer

Gouverneur haalt Ternatse bouwstop onderuit.

Deze morgen hebben we uit goede bron vernomen dat de beslissing om een bouwstop in te voeren in Ternat werd vernietigd door de Gouverneur van Vlaams-Brabant. Er kwam een klacht van een veertigtal belanghebbenden die nu gelijk krijgen van de Gouverneur. De onenigheid over deze bouwstop was de...
Lees meer

De kermismolen draait verder

Nu donderdag 27 juli is er opnieuw een gemeenteraad en aansluitend een OCMW-raad in Ternat. Uitzonderlijk want normaal wordt er niet vergaderd tijdens de maanden juli en augustus. Maar de politieke toestand is zodanig dat de nieuwe meerderheid besloot de raden opnieuw samen te roepen. De motie van...
Lees meer