Artikel archief

Ternat investeert

In het meerjarenplan 2019-2024 staat een ongezien investeringsbedrag ingeschreven. Niet minder dan 44 miljoen keiharde euro’s. Mobiliteit en openbare werken krijgen het leeuwenaandeel (16,2 miljoen) gevolgd door riolering, openbare Ledverlichting, natuur en afval, samen een bedrag van 12,2 miljoen...
Lees meer

Participeren, vooruit met de geit!

Participatie= het hebben van een aandeel in iets, deelnemen aan. Een participatieve samenleving… Moeilijke worden voor iets vanzelfsprekend: luisteren naar de mensen en ze serieus nemen. Het nieuwe beleidsplan van Ternat maakt er een belangrijk punt van. De tijdsgeest vraagt ook dergelijke aanpak....
Lees meer

Zwarte tijden

Ik zag deze morgen heel vroeg, ja Belleman was voor één keer vroeg wakker, de Sint nog net mijn voordeur dicht trekken. De klaar gelegde wortel had hij meegenomen, het pintje voor zijn helper stond er nog. De man leek zwaar overwerkt en kon er duidelijk niet mee lachen dat hij om politiek correct...
Lees meer

Ternat stelt meerjarenplan voor.

De Ternatse politieke meerderheid (CD&V-Volks en VT) hanteert als leidraad tot 2025 een beleidsplan met belangrijke accenten. Om het wat (h)ap(p)klaar te houden voor jullie lezers deel ik het op in een paar stukjes. Hapklare brokken vormen niet direct mijn culinaire voorkeur, maar het...
Lees meer

Geen diesel maar dolken!

Ik was er geraakt, blijkbaar kwam mijn benzine nog in aanmerking om toegelaten te worden tot ’t Stad. Lucky me? Mijn oor, de ganse verplaatsing kostte bijna twee uur maar kom een Jagger (Jong, Actie en Gepensioneerd) heeft tijd. Tussen het beeld van de man die een hand weggooit en het Schoon...
Lees meer

Afbreken is gemakkelijk!

Dat horen we vaak zeggen maar iets in de plaats zetten dat is wat moeilijker. Neem nu die rakkers van De Meuter! Een mens is eens een paar dagen niet oplettend en intussen breken ze je restaurant af… Kris riep nog “Nonon” maar die kraanbestuurder zei koudweg Ouioui! Met dit resultaat als gevolg. De...
Lees meer

Meer blauw…

achter de voorruit! Jullie hadden gedacht: op straat, geef toe. Ik bedoel hier de blauwe parkeerkaart een geliefd kartonnetje in ons Ternat, waar we aan gewend zijn geraakt. In bepaalde zones patrouilleert een “portrettentrekker” die je een bon bezorgt: 15 euro. Je kan er zelf geen parkingplaats...
Lees meer

Nog nooit gezien in Ternat

Ik ben geen journalist, was dit wel. Ik heb een blog met een eigen mening. Wat nu volgt is dus mijn (één) mening. Nog geboeid of ga je nu al weg? Deze avond (26/11/2019) kan een hoogdag zijn voor de Ternatse democratie. Sinds 1979 volg ik de Ternatse gemeenteraden en dit heb ik nog niet mogen...
Lees meer

Ruimte voor...

Uit het beleidsplan ruimte van de provincie Vlaams-Brabant. Luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden...? Belleman Te consulteren op ruimtevoorvlaamsbrabant.be "De provincie voert een beleid dat duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel creëert en de groei van ongewenste...
Lees meer

Pastorij Lombeek wordt verkocht

De pastorij in Lombeek centrum, het oudste verbouwde gedeelte van het Sociaal Huis wordt zo goed als zeker verkocht. Kandidaat-koper is de Welzijnskoepel West-Brabant een overkoepelende organisatie van 24 Vlaams Brabantse OCMW'S. De Ternatse Raad voor Maatschappelijk Welzijn buigt zich volgende...
Lees meer